Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

🚩 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wchodząca w życie już 1 lipca 2023, wprowadza wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. Najważniejsze zmiany:

🔵 Podniesienie wartości przedmiotu sporu spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy, jako sąd I instancji do 100 tys. zł;

🔵 Pełnomocnictwo do doręczeń – nowy rodzaj pełnomocnictwa. Upoważniona do odbioru pism sądowych może być każda osoba fizyczna, której udzielone zostanie pełnomocnictwo w tym zakresie (pełnomocnik do doręczeń);

🔵 Uregulowanie postępowania z udziałem konsumentów.
Nowelizacja KPC wprowadza nowy rozdział w zakresie spraw o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi (jeżeli konsument ten jest stroną postępowania). Powództwo będzie mogło być wytoczone przez konsumenta przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania. Nowe przepisy przewidują również możliwość wystąpienia z powództwem także wobec przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej;

🔵 Podwyższenie kwoty wartości przedmiotu sporu dla tzw. “roszczeń bagatelnych” z 1.000 zł do 4.000 zł

Jaki jest cel nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego?

– przyspieszenie postępowania sądowego;
– uproszczenie obowiązujących procedur;
– ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem;
– ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej;
– wypełnienie zidentyfikowanych luk w obowiązującym systemie prawnym.


#kodekscywilny #nowelizacja #prawo #gwlex

E-pożyczka i jej wypowiedzenie

Według artykułu 723 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie oznaczono terminu zwrotu pożyczki, dłużnik ma obowiązek zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po jej wypowiedzeniu przez pożyczkodawcę. Przepis nie uzależnia skuteczności wypowiedzenia umowy pożyczki od określonej formy oświadczenia wypowiadającego.

Czy forma wypowiedzenia jest dowolna, a wypowiedzenie można złożyć np. w formie wiadomości e-mail?

Autor: Bartosz Maciejewski
Data publikacji: 1.10.2010
Miejsce publikacji: Gazeta Finansowa

Artykuł dostępny tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn