Obrót walutami reguluje ustawa z 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (dalej jako PD, Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami). W niniejszym artykule skupiamy się na obrocie walutami dokonywanym przez podmioty wykonujące działalność kantorową, czyli podmioty prowadzące kantory wymiany walut.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz, Marcin Berlak
Data publikacji: 1.10.2010
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj