Jeżeli powód wniesie pozew elektronicznie, każde następne pismo musi złożyć w takiej formie. Pismo wniesione w inny sposób nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Założeniami projektu ustawy wprowadzającej elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej: EPU) było przede wszystkim sprawniejsze rozpoznawanie spraw. Co za tym idzie – odciążenie wymiaru sprawiedliwości głównie w drobnych, nieskomplikowanych sprawach.

Autor: Agnieszka Antoniak
Data publikacji: 20.12.2010
Miejsce publikacji:  Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj