Spośród wskazanych adresatów specustawy tylko nieliczni w rzeczywistości skorzystają z możliwości ubiegania się o spłatę nieuregulowanych zobowiązań za drogowe roboty budowlane. Jest tak dlatego, że przewiduje ona szereg warunków, które muszą być spełnione, aby jej przepisy można było stosować.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 2.01.2013
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj