Okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy nauki nie wlicza się do stażu, od którego zależy nabycie prawa i wysokość odprawy pieniężnej przy redukcjach grupowych. Ale regulamin wynagradzania może gwarantować takie przywileje.

Autor: Marta Milej
Data publikacji: 24.03.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj