Informacja handlowa przeznaczona jest do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Powinna być wyraźnie oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości oraz zawierać oznaczenie podmiotu zlecającego jej rozpowszechnianie.

Autor: Marcin Berlak
Data publikacji: 17.10.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj