Jeżeli umowa zwalnia dotychczasowego klienta z długu, to dostawca usług powinien kierować swe roszczenia do tego, który przejął zobowiązanie.

Autor: Michał Dankowski
Data publikacji: 24.12.2010
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj