Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rita Świętek

Rita Świętek
Partner, Radca Prawny

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła również roczne studia z zakresu podatków i skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wieloletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, członek rad nadzorczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu budowlanych procesów inwestycyjnych dla podmiotów publicznych i  prywatnych. Doradza na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych. Wykładowca podczas szkoleń i warsztatów w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej.

SPECJALIZACJE

  • zamówienia publiczne,
  • inwestycje infrastrukturalne,
  • nieruchomości i proces budowlany,
  • ochrona środowiska i gospodarka odpadami,
  • samorząd terytorialny

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I INICJATYWACH

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

WYBRANE PUBLIKACJE

  • „Źródła niepowodzeń projektów PPP” [w:] Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2/2019, Partnerstwo Publiczno-Prywatne
  • „Ceny mieszkań wzrosną – deweloperzy ostrzegają przed nowelizacją ustawy deweloperskiej”, Rzeczpospolita
  • „Legalność wyrywkowej kontroli trzeźwości da się obronić”, Rzeczpospolita

JĘZYKI

j. angielski

< wstecz

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn