Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Publiczny rynek kapitałowy

PUBLICZNY RYNEK KAPITAŁOWY

Doradzamy w przedmiocie emisji i obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na publicznym rynku kapitałowym.

Zapewniamy obsługę prawną spółek kapitałowych przy procesie upubliczniania papierów wartościowych, nasze czynności obejmują:

Całościowa obsługa takiego projektu obejmuje:

  • przeprowadzenie badania prawnego emitenta pod kątem i w zakresie identyfikacji prawnych czynników ryzyka związanych z działalnością i funkcjonowaniem emitenta podlegających ujawnieniu we właściwym dokumencie informacyjnym (memorandum informacyjne/prospekt emisyjny/dokument informacyjny),
  • opracowanie rekomendacji co do możliwych do podjęcia przez emitenta kroków pozwalających na minimalizację ryzyk prawnych i wsparcie prawne przy podejmowaniu przez emitenta tych czynności,
  • doradztwo i opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie przygotowania emitenta do upublicznienia, w tym wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
  • wsparcie prawne przy opracowaniu harmonogramu realizacji projektu,
  • opracowanie części prawnej właściwego dokumentu informacyjnego,
  • reprezentację w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, właściwymi organami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Zapewniamy wsparcie prawne dla spółek publicznych, w tym w zakresie realizacji obowiązków wobec akcjonariuszy, obowiązków informacyjnych emitentów oraz kwestii związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki publicznej.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn