Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Nieuczciwa konkurencja

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, w tym:

  • oferujemy pełne wsparcie prawne w sprawach sporów pomiędzy przedsiębiorcami powstałych na tle podejmowania konkretnych działań rynkowych, w tym zarówno na etapie mediacji i prób polubownego rozwiązania sporu, jak i na etapie procesu cywilnego,
  • zapewniamy reprezentację w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji podmiotom dochodzącym swych praw z tytułu naruszenia warunków konkurencji a także podmiotom poszukującym ochrony przez nieuzasadnionymi zarzutami.

Zajmujemy się między innymi kwestią czynów nieuczciwej konkurencji popełnianych w Internecie, polegających w szczególności na nieuprawnionym wykorzystywaniu renomy przedsiębiorców oraz oznaczeń stosowanych przez nich w prowadzonej działalności.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn