Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Jędrzej Jakubowicz

dr Jędrzej Jakubowicz
ADWOKAT, WSPÓLNIK

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbył studia podyplomowe „Podatki i Skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył również studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie pracy doktorskiej pod tytułem „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy przekształceniach, łączeniach i podziałach spółek”, której promotorem był prof. Krystian M. Ziemski.

Odbył aplikację sądową. Uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego, a następnie adwokata.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze transakcji zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających, a także w przygotowaniu przedmiotu celu transakcji. Zajmuje się też doradztwem zarządom spółek, radom nadzorczym oraz udziałowcom, między innymi, w zakresie: spraw będących przedmiotem sporów pomiędzy organami spółek lub udziałowcami. Specjalizuje się również konstruowaniem, negocjowaniem, wykładnią oraz wykonaniem umów (ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z transakcjami, IA, SHA, umów dotyczących inwestycji, w tym inwestycji liniowych, umów IT). Reprezentuje Klientów w istotnych dla nich sporach.

SPECJALIZACJE

 • transakcje,
 • M&A (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje),
 • spółki, doradztwo korporacyjne i podatkowe, w tym regulacje administracyjne odnoszące się do spółek i innych jednostek organizacyjnych (w tym z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.),
 • spory i postępowania (cywilne, administracyjne, podatkowe, celno-skarbowe, sądowo- administracyjne),
 • umowy

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I INICJATYWACH

 • Adiunkt Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na której prowadzi wykłady z prawa handlowego i cywilnego,
 • Wykładowca prawa handlowego na Uniwersytecie SWPS,
 • Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

WYBRANE PUBLIKACJE

 • „Prof. Krystian Ziemski, dr. Jędrzej Jakubowicz, Wpływ regulacji administracyjnoprawnych odnoszących się do sukcesji syngularnych na konsekwencje prawne w zakresie sukcesji uniwersalnej administracyjnoprawnej na przykładzie sukcesji określonej w kodeksie spółek handlowych”, publikacja do księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Andrzejowi Kidybie
 • „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek, monografia”
 • „Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje – skutki podatkowe”, Przegląd Podatkowy

JĘZYKI

j. angielski

< wstecz

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn