Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Infrastruktura

INFRASTRUKTURA

Inwestycje infrastrukturalne należą do złożonych projektów, często realizowanych przez stosunkowo długi okres czasu, przy zaangażowaniu wielu podmiotów, a nadto wymagających dużych nakładów finansowych.

Obsługa procesów inwestycyjnych obejmuje cały ciąg czynności związanych z projektem począwszy stadium planowania i przygotowania do realizacji inwestycji, po końcowe rozliczenie inwestycji i postępowania związane z gwarancją i rękojmią. W tym obszarze świadczymy pomoc zarówno dla zamawiających z sektora publicznego oraz prywatnego, jak i dla wykonawców kontraktów oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – firm projektowych czy dostawców komponentów.

W centrum naszych zainteresowań leżą projekty związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, transportem drogowym oraz energetyką.

Nasze doświadczenia w tym obszarze zbudowaliśmy na bazie:

  • wieloletniej obsługi kontraktowej oraz procesowej w obszarze zadań Zarządu Dróg Miejskich jednego z najdynamiczniej rozwijających się miast wojewódzkich,
  • opiniowania kontraktów budowlanych oraz doradzania w zakresie polubownego rozwiązywania problemów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych dla jednego z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • opiniowania międzynarodowych kontraktów dotyczących budowy wytwórni kwasu tereftalowego oraz doradztwie prawnym w zakresie dochodzenia roszczeń gwarancyjnych związanych z ich realizacją oraz sposobem realizacji procedur związanych z rozliczeniem kontraktów dla wiodącego koncernu z branży paliwowej,
  • reprezentowania w licznych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych dotyczących należytego wykonania umów o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa realizowanych przez jedną z pierwszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.wieloletniej obsługi kontraktowej oraz procesowej w obszarze zadań Zarządu Dróg Miejskich jednego z najdynamiczniej rozwijających się miast wojewódzkich,
  • opiniowania kontraktów budowlanych oraz doradzania w zakresie polubownego rozwiązywania problemów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych dla jednego z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • opiniowania międzynarodowych kontraktów dotyczących budowy wytwórni kwasu tereftalowego oraz doradztwie prawnym w zakresie dochodzenia roszczeń gwarancyjnych związanych z ich realizacją oraz sposobem realizacji procedur związanych z rozliczeniem kontraktów dla wiodącego koncernu z branży paliwowej,
  • reprezentowania w licznych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych dotyczących należytego wykonania umów o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa realizowanych przez jedną z pierwszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn