Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Dobiega końca III kadencja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN pod przewodnictwem mec. Włodzimierza Głowackiego. Ponad 13 lat przewodniczenia najwyższemu organowi jurysdykcyjnemu zwieńczone Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Transakcja nabycia udziałów – wyjście wspólnika ze spółki

Zespół korporacyjny Kancelarii doradzał Klientowi z branży instalacji fotowoltaicznych oraz wspólnikom Spółki przy transakcji nabycia udziałów w procesie mającym na celu sfinalizowanie wyjścia wspólnika ze Spółki.

Transakcję prowadził zespół w składzie: r. pr. Bogdan Dzudzewicz, r. pr. Włodzimierz Głowacki adw. dr Jędrzej Jakubowicz, apl. radc. Weronika Dąbrowska oraz apl. radc. LL.M. Maksymilian Cudnik.

Klient Kancelarii jest polską firmą oferującą kompleksową usługę finansowania, realizacji oraz obsługi inwestycji w obszarze m. in. instalacji fotowoltaicznych.

Kancelaria wspiera także Spółkę w pozyskaniu kolejnych inwestorów.

Rewaloryzacja Starego Rynku w Poznaniu staje się faktem

Miasto Poznań wybrało wykonawcę prac na Starym Rynku w Poznaniu.

W przygotowaniu i udzieleniu zamówienia publicznego Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie działającą jako inwestor zastępczy Miasta Poznania wspierała mec. Joanna Basińska.

Zamówienie publiczne było nietypowe, gdyż po stronie zamawiającego występowało aż sześciu zamawiających. Inwestycja wymagała jednoczesnego skoordynowania projektowania oraz robót budowlanych dla gestorów sieci podziemnych – spółek: Aquanet, Polskiej Spółki Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska. Wymagało to zawarcia przez Miasto Poznań z gestorami odrębnych porozumień w sprawie przeprowadzenia i udzielenia wspólnego zamówienia publicznego.

W wykonaniu robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Teren Starego Rynku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pod płytą Starego Rynku powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

Na Starym Rynku pojawią się wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a ul. Jana Baptysty Quadro przekształci się w Pasaż Kultury.

Odrębne zamówienie publiczne dotyczyło wyłonienia inżyniera kontraktu, który będzie wspierał branżowo zamawiającego.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja realizowana będzie za ponad 130 mln zł.

Zdane egzaminy zawodowe

Z dumą informujemy, że do grona radców prawnych kancelarii wkrótce dołączą:

apl. radc. Paweł Dymek

apl. radc. Izabela Bielarz

Jesteśmy niezmiernie dumni z sukcesu naszych pracowników. Życzymy samych sukcesów na nowej drodze kariery zawodowej!

Paweł Mazur otrzymał pozytywny wynik egzaminu adwokackiego

Z dumą informujemy, że do grona adwokatów kancelarii wkrótce dołączy apl. adw. Paweł Mazur. Paweł otrzymał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego.

Jesteśmy niezmiernie dumni z sukcesu naszego pracownika. Życzymy samych sukcesów na nowej drodze kariery zawodowej.

Kancelaria została Mecenasem Turnieju Debat Oksfordzkich

Wirtualny Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej 2021 organizowany jest przez Fundację Court Watch Polska

Główne cele Turnieju to: edukacja prawna młodzieży,  promowanie postaw obywatelskich, stworzenie integrującego i pobudzającego intelektualnie środowiska oraz zachęcanie młodych ludzi do poznawania trudnej sztuki oratorskiej i erystyki.

Kancelaria wspiera Turniej jako Mecenas Projektu.

Więcej o Turnieju przeczytacie Państwo pod tym linkiem

W dniach 26-29 maja drużyny walczą o udział w Finale. Wydarzenie można śledzić online

Rośliny inwazyjne, niebezpieczne i niepożądane

W poniedziałek (10 maja) r. pr. Rita Świętek wspólnik Kancelarii w trakcie webinarium poświęconego roślinom inwazyjnym, niebezpiecznym i niepożądanym, przedstawiła zagadnienie: Podstawy prawne dotyczące postępowania z roślinami inwazyjnymi (prawo krajowe i UE).

Sprzedaż waporyzatorów na odległość

Elektroniczne papierosy są popularnym zamiennikiem papierosów w Polsce. Sprzedaż e-papierów na odległość jest zakazana. Co jednak z coraz popularniejszymi waporyzatorami które, chociaż działają podobnie, wbrew powszechnej opinii, nie są tym samym, co e-papierosy?

Zespół w składzie dr Jędrzej Jakubowicz i Maksymilian Cudnik sporządzili dla Klienta Kancelarii opinię odnoszącą się do dopuszczalności sprzedaży waporyzatorów za pośrednictwem platformy internetowej.

Kontrola podatkowa pod zarzutem pozorności prowadzonej działalności gospodarczej

Wspólnicy Kancelarii: r. pr. Rita Świętek i adw. dr Jędrzej Jakubowicz reprezentują Klienta Kancelarii w postępowaniu podatkowym, w ramach którego zarzucono Klientowi Kancelarii pozorność prowadzonej działalności.

Jednym z głównych zarzutów stawianych organowi jest prowadzenie postępowania dowodowego przy z góry przyjętym założeniu, że określone dowody są zbędne, jako że nie prowadzą do przyjętej konkluzji organu, że kontrolowany nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej.

Prawnicy Kancelarii wspierają Klienta w wyjaśnieniach dotyczących specyfiki działalności Klienta opartej na spółkach SPV.

Prawo autorskie w obszarze IT – szkolenie dla OIRP w Poznaniu

Około 350 osób uczestniczyło w środowym szkoleniu dla radców prawnych, które zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Szkolenie poprowadził r.pr. Włodzimierz Głowacki, który przybliżył uczestnikom problematykę prawa autorskiego w obszarze IT. Prelekcję podzielono na trzy bloki: część teoretyczną, praktyczną oraz case study.


W ramach części teoretycznej omówione zostały podstawowe konstrukcje i pojęcia prawa autorskiego oraz typowe produkty informatyczne. Poruszona została problematyka w szczególności praw do utworu, uwarunkowań ich nabycia przez pracodawcę i inny podmiot, odmienności regulacji dot. programów komputerowych będących specyficznym przedmiotem prawa autorskiego oraz zagadnienia rozróżnienia praw do utworu a praw do jego egzemplarza.


W części praktycznej r.pr. Włodzimierz Głowacki poruszył najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości takie jak warunki prawne nabywania praw i uprawnień do korzystania z produktów informatycznych czy formalno-prawne aspekty procesu wdrożenia systemu informatycznego.


W ramach prezentacji case study omówiony został przypadek ogłoszonego w ramach zamówienia publicznego konkursu ofert dot. promocji i animacji ścieżki dydaktycznej na: „Świadczenie usługi opracowania scenariusza gry symulacyjnej konspektów animacyjnych. Opracowanie, wykonanie, wdrożenie, uruchomienie platformy informatycznej oraz utworzenie i uruchomienie w ramach funkcjonującej platformy (m.in. poprzez produkcję) interaktywnej, symulacyjnej, multimedialnej gry decyzyjnej na podstawie opracowanego scenariusza oraz przygotowanie profili na portalach internetowych”.

Prezentację ze szkolenia udostępnimy wkrótce !

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn